වැඩි විස්තර එපා නේද??
මම ලින්ක් එක දෙන්නම් බා ගන්න..


කියන්න ඕනෙ දෙයක් තමයි, ඇප් එකේ බග් ටිකක් තියෙනවා..
යාවත්කාලීන වීම් වලදි ඒ ප්‍රශ්ණය අඩු වෙයි.
දැනට දෙන්න පුලුවන් දේ තමයි මේ,
මට බනින්න එපා මේකෙ අඩුපාඩු කියලනම් මොකෝ මම අසරණ මනුස්සයෙක්..


පාවිච්චි කරලා කියන්නකො මටත් විස්තර..0 comments:

Popular Posts

FaceBook

www.facebook.com/hacker.Jm

Flag Counter

Flag Counter

Followers

About Me

යහලුවනේ මම යහලුවන්ට වැදගත් කියල හිතෙන ලිපි දාලා තියෙනවා. මීට මම ඉෂාන් එම්. ජයමහ
Powered by Blogger.